پست های موجود در دسته اخبار

اسکان آستانه اشرفیه

1397/3/30

اسکان آستانه اشرفیه سه شب در سوییت سه خوابه روزهای 31 و3 و6 حرکت که بین متقاضیان قرعه کشی میشود.

تور دو روزه روستای بومگردی بوژان

1397/3/27

باز هم راهی جاده می شویم و این بار خودمان را به نیشابور می رسانیم.

مقصدمان جایی در قلب طبیعت است که پس از چشیدن سرد و گرم روزگار هنوز هم استوار ایستاده و زیبایی هایش را به رخ بینندگان می کشد.

می خواهیم به بوژان برویم و دمی را در میان صفا و سادگی مردمان آن بگذرانیم ما را در این سفر همراهی کنید.

افطاری پیشکسوتان آموزشکده و دانشکده های فنی نیشابور

1397/3/27

چهارشنبه ۲۳ خردادماه مجلس گرم و صمیمی افطاری پیشکسوتان آموزشکده و دانشکده های فنی نیشابور به اتفاق خانواده های محترمشان برگزار گردید.