پست های موجود در دسته اخبار

جشنواره غذای خانگی به نفع معلولین ذهنی شدید

1396/12/16

در گوشه و کنار شهر شاید شما هم شاهد برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه هایی باشید که به نفع خانواده های نیازمند در حال انجام خدماتی باشند. یکی از این خدمات که در سال های اخیر رواج پیدا کرده است برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های فروش غذا است

وام ضروری مرحله 6 پرداخت شد

1396/12/16

مرحله ششم وام ضروري چهار ميليون توماني به حساب ۲۵ هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز شد

کفش ملی جهانی میشود.

1396/12/9

 یکی از اتفاقات خوبی که اخیرا در گروه صنعتی ملی افتاده ورود کفش ملی به حوزه صادرات است که باید آن را به فال نیک گرفت