پست های موجود در دسته اخبار

ورزشهای بینظیر برای تقویت زانو

1396/12/2

به دلیل عدم رعایت نکایت ضروری برای زندگی سالم زانو درد یکی از معضلات در افراد شده است. درواقع استفاده زیاد از زانو و یا نداشتن ورزش و تحرک و یا ورزش نامناسب می تواند باعث زانو درد شود.اگر شما هم زانو درد دارید، این ورزش را انجام دهید

فیش حقوقی بهمن ماه خود را دریافت کنید با عیدی .

1396/11/30

حقوق مشترکین معزز صندوق بازنشستگی کشوری ، (یکشنبه96/11/29) به حساب ایشان واریز گردیده و عیدی سالجاری بازنشستگان، (دوشنبه 96/11/30) به حساب بزرگواران واریز خواهد شد

آخرین تور امسال

1396/11/25

آخرین تور امسال : سفر به شهر زیبای چابهار را ازدست ندهید.