پست های موجود در دسته اخبار

کفش ملی جهانی میشود.

1396/12/9

 یکی از اتفاقات خوبی که اخیرا در گروه صنعتی ملی افتاده ورود کفش ملی به حوزه صادرات است که باید آن را به فال نیک گرفت

توزیع سبد کالا ویژه بازنشستگان

1396/12/2

بشتابید رو به اتمام است:

توزیع سبد کالا با اقساط 5ماهه از تاريخ 96/11/30 به مدت 5روز.تعاونی چند منظوره دانشکده فنی مشهد. 05138798498

ورزشهای بینظیر برای تقویت زانو

1396/12/2

به دلیل عدم رعایت نکایت ضروری برای زندگی سالم زانو درد یکی از معضلات در افراد شده است. درواقع استفاده زیاد از زانو و یا نداشتن ورزش و تحرک و یا ورزش نامناسب می تواند باعث زانو درد شود.اگر شما هم زانو درد دارید، این ورزش را انجام دهید