پست های موجود در دسته اخبار

ثبت نام مالزی ویژه دانشگاهیان و خانواده محترمشان

1396/5/18

 

  • مدت اقامت دانشگاهیان شش شب و هفت روز
  • هزینه بلیط رفت و برگشت به مالزی با هواپیمایی ایر ایرشیابه مبلغ 16750000 ریال

 

مزایده

1396/5/18

اطلاعیه مزایده محدود دانشگاه شهید منتظری از تاریخ 96/6/1 لغایت 96/6/8

نوه ها، راز جوانی و طول عمر

1396/5/18

نتايج تحقيقات جديد نشان مي دهد، افراد مسن تر که از ديگران مراقبت مي کنند، در واقع به خود نيز خدمت مي کنند.
 مطالعه يک تيم تحقيقاتي بين المللي نشان مي دهد که پدربزرگ ها و مادربزرگ هايي که به طور مستمر با نوه هاي خود ‌زندگي مي کنند، نسبت به پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ديگر، بيشتر عمر مي کنند