پست های موجود در دسته اخبار

قطعنامه ی تجمع 19آذر1396

1396/9/29

به نام خداوند جان وخرد

کزین برتراندیشه برنگذرد

دولتمردان گرامی ،نمایندگان محترم مجلس
درتمام سال های پس ازانقلاب ،حقوق کارکنان کشوری ولشکری ،درسطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت ورفاه نداشته  ،  ؛وبه برکت این  تبعیض آشکار ،درجوانی ، خودوفرزندانمان را ازابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید واینک دوران کهنسالی حزین وتاسف باری برایمان رقم زده اید

مصاحبه های مختلف در رابطه با بازنشستگان

1396/9/22

لاريجاني  تاکيد کرد:صندوق های بیمه ای باید توانمند شوند

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد:مصمم به پایدارسازی صندوق های بازنشستگی هستیم

سرپرست صندوق بازنشستگي کشوري گفت: ترمیم حقوق ها اولویت صندوق و بازنشستگان

سفر کارت ملی مجری تورهای بازنشستگی کشوری

1396/9/22

دفتر نمایندگی شرق کشور و مجری تورهای بازنشستگی کشوری و چارتر کننده اصلی پروازهای داخلی و ثبتنام بازنشستگان محترم از سراسر کشور راه های ارتباطی 05138069901 و @safarkartmeli