پست های موجود در دسته اخبار

اعتراض سه روزه بازنشستگان

1396/8/10

اعتراض سه روزه بازنشستگان برای احیای دوباره زندگیشان و درخواست بازنشستگان در اين تجمع که از دستگاه هاي مختلف از جمله معلمان و فرهنگيان در آن حضور داشتند، اجراي دقيق همسان‌سازي حقوق ها، اجراي قانون خدمات مديريت کشوري و گسترش و بهبود خدمات بيمه‌اي بود

۳۰ آبان، آخرین فرصت حذف یا اضافه بیمه تکمیلی درمان

1396/8/3

بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري تا ۳۰ آبان ماه جاري مهلت دارند با مراجعه به شعب آتيه سازان حافظ نسبت به حذف يا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جديد بيمه تکميلي درمان اقدام کنند

مهلت يک ماهه ثبت نام وام ضروري تمدید نمیشود

1396/8/3

مديرکل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي کشوري تاکيد کرد: مهلت يک ماهه ثبت نام وام ضروري ۴ ميليون توماني بازنشستگان اين صندوق تمديد نمي شود