پست های موجود در دسته اخبار

اطلاعات بیمه تکمیلی

1396/6/29

جهت دریافت اطلاعات بیمه تکمیلی و تعهدات بیمه و شرایط و بیمارستانها و ...به سایت مراجعه فرمایین.

لینک مربوطه

مراسم تکريم بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی

1396/6/29

جشن باشکوه تکريم بازنشستگان در دانشگاه شهید منتظری، 24شهريور ماه برگزار شد

سؤالات متداول بازنشستگان محترم در خصوص طرح لیزینگ خودرو

1396/6/15

سؤالات متداول  در خصوص نخستین طرح لیزینگ خودرو شامل موارد ذیل میباشد: