پست های موجود در دسته اخبار

کمک درمانی صندوق به ۲۴ هزار بازنشسته بیمار صعب العلاج

1396/3/3

مديرکل برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي صندوق بازنشستگي کشوري گفت: ۲۴ هزار نفر از بازنشستگان مشترک اين صندوق از بيماري هاي صعب العلاج رنج مي برند که صندوق در قالب بيمه تکميلي درمان، تاحد امکان بدون در نظر گرفتن سقف هزينه به آن ها کمک مي کند

با این آموزش‌ها به جنگ آلزایمر بروید

1396/3/3

به گفته محققان، مي توان با انجام يک سري تمرينات ورزشي به جنگ آلزايمر رفت

تور دو روزه کوه نوردی چهلمیر

1396/2/27

تور  دو روزه کوه نوردی چهلمیر
ویژه اعضای کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی به صورت انفرادی در چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ 3/3/96

.