پست های موجود در دسته اخبار

شروع ثبتنام دوره های فنی و حرفه ای

1396/6/8

دومین مرحله دوره های آموزشی بازنشستگان وفرزندان آنهادرمراکزآموزش فنی حرفه ای شهرمقدس مشهد در سال96

خدمات بیمه‌ تکمیلی درمان دومین اولویت بازنشستگان

1396/6/8

 بعد از مساله معيشت که مهم‌ترين اولويت بازنشستگان است، بيمه تکميلي درمان، دومين اولويت اين قشر ميليوني

جهت ثبتنام و انصراف بیمه تکمیلی اقدام نمایید.

فروش خودرو به بازنشستگان پایین تر از نرخ لیزینگ

1396/6/8

به زودی:  فروش ليزينگي خودروهاي داخلي با قيمتي پايين تر از نرخ شرکت هاي ليزينگ، به بازنشستگان کشوري.