پست های موجود در دسته اخبار

جدول مالیات طبقات مختلف حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۶

1396/2/6

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000) ریال در سال تعیین شده است. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ( 10%) و به نسبت مازاد آن (20%) است

در رابطه با حقوق

1396/2/6

 دریافت  فیش جدید حقوقی

http://www1.retirement.ir/Fish/Default.aspx

حضور مدیر کانون جناب اقای ترابی در جلسات بازنشستگان

1396/2/6

برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون جشنواره ورزشی بازنشستگان