پست های موجود در دسته اخبار

مزایده

1396/5/18

اطلاعیه مزایده محدود دانشگاه شهید منتظری از تاریخ 96/6/1 لغایت 96/6/8

نوه ها، راز جوانی و طول عمر

1396/5/18

نتايج تحقيقات جديد نشان مي دهد، افراد مسن تر که از ديگران مراقبت مي کنند، در واقع به خود نيز خدمت مي کنند.
 مطالعه يک تيم تحقيقاتي بين المللي نشان مي دهد که پدربزرگ ها و مادربزرگ هايي که به طور مستمر با نوه هاي خود ‌زندگي مي کنند، نسبت به پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ديگر، بيشتر عمر مي کنند

گزارش جلسات مدیرعامل کانون

1396/5/13

همکاران و پیشکسوتان محترم به دنبال گردهمایی مجمع عالی شوراهای کانونهای کشور در مورخه ۸و۹مهرداد ۹۶ درهتل المپیک تهران لازم دانسته گزارش مختصری را به اطلاع رسانده تا شما بزرگواران هم در جریان پیگیریهای انجام شده قرارگرفته باشید