پست های موجود در دسته اخبار

تور ۷روزه همدان .سنندج .مریوان یا بانه

1396/5/4

تور ۷روزه همدان .سنندج .مریوان یا بانه
تاریخ رفت ۹۶.۰۵/۲۹ برگشت ۹۶.۶.۴ حرکت ساعت۵/۳۰ یکشنبه

نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو

1396/5/4

نمایش "کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" با هدف حمایت از انجمن کودکان اُتیسم ایران، جمعه ۱۶ مرداد، در سالن نمایش فرهنگ سرای سرو بازخوانی می شود

فراخوان بازنشسته هنرمند

1396/5/4


توجه
بازنشستگان هنرمند جهت شرکت در نمایشگاه آثار قلمی و هنری بازنشستگان، اطلاعات موجود در ادامه مطلب به همراه تصویر آثار را به شماره 09201008523 تلگرام نمایید.