پست های موجود در دسته اخبار

بیمه عمر

1396/5/11

بیمه عمر 55000000ریالی بدون سقف ویژه بازنشستگان دانشگاه شهید منتظری

پیگیری مطالبات بازنشستگان در گرو انسجام کانون های بازنشستگی

1396/5/11

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري بر ساماندهي تشکل ها و حرکت منسجم کانون هاي بازنشستگي براي پيگيري مطالبات موجود تاکيد کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمود اسلاميان در نشست مشترک با روساي کانون هاي بازنشستگي استان تهران، اظهار داشت: در کشورمان، کارگران، پزشکان، تاجران و بسياري از اصناف و گروه هاي ديگر، جهت پيگيري مطالبات به حق خود، تشکل واحد و منسجمي دارند که جاي اين امر مهم در ميان بازنشستگان کشوري خالي است

کلاسهای زبان انگلیسی کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی

1396/5/4

برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی توسط کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی در دانشگاه شهید منتظری توسط اساتید مدعو