پست های موجود در دسته اخبار

دیابتی ها برگ انبه بخورید

1396/4/14

برگ های میوه انبه سرشار از خواص دارویی و درمانی است. 

میوه انبه جدای از طعم لذیذ و شیرینش دارای فواید متعددی برای سلامت است، اما برگ این میوه از خواص دارویی برخوردار است که به ندرت به اهمیت آن توجه می شود

دوباره ورزش بازنشستگان تا قهرمانی

1396/4/14

این اتفاق ورزشی لبخند را روی لبان بازنشستگان کشوری نشاند

پرداخت مستمری به سالمندان در دولت دوازدهم

1396/4/14

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه افزايش اميد به زندگي و نرخ سالمندي در کشور نشانگر موفقيت برنامه‌هاي بهداشتي است، گفت: پرداخت مستمري به سالمندان در دولت دوازدهم نيز ادامه مي يابد