پست های موجود در دسته اخبار

جشن هفته معلم در سالن اجتماعات دانشگاه شهید منتظری

1397/3/23

ضمن تبریک بزرگداشت روز معلمو همزمانی با جلسه مجمع عمومی کانون جشنی در تاریخ 12اردیبهشت برگزار گردید.

امکانات خانه مهر بازنشستگان مشهد

1397/3/9

 خانه مهر امید واقع در بلوار اندیشه خدماتی و کلاسهایی را برای بازنشستگان عزیز خراسان رضوی در نظر دارد که برای معرفی بیشتر عکسهایی را در  ادامه مطلب قرار میدهیم.

 

در اقتصاد ایران چه خبر است؟

1397/3/9

به نظر می رسد مهمترین رویداد اقتصادی هفته پیش رو انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه می خواهد بود.