پست های موجود در دسته اخبار

کسب نفر سوم شنا

1396/2/20


مراسم تجلیل از نفرات اول تا سوم مسابقات ورزشی بازنشستگان استانی .

تبریک وموفقیت روز افزون آقای مهندس خلیل مجتهدین یزدی جهت کسب مقام در رشته شنا .

جشن روز معلم در 12اردیبهشت

1396/2/20

روز معلم هر سال خاطرات خوشی برای ما می سازد.

مسابقه تنیس روی میز خراسان رضوی

1396/2/20

مسابقه تنیس روی میز در سالن ورزشی کارگران برگزار گردید