پست های موجود در دسته اخبار

سفر تفریحی به فردوس- طبس

1395/8/23

تور 3روزه فردوس ازتاریخ یکشنبه 95.08.23لغایت 95.08.25رفت و برگشت اتوبوس اسکانیا

به اتفاق همسر 

تورگردشگری جنوب هندوستان بهمن95.

1395/8/16

حرکت ازمشهد آخر دیماه باهواپیما از طریق شارجه به سمت گواه

.

پیام تبریک بمناسبت بازنشستگی همکاران

1395/8/9

  تقدیر نامه    زندگی انسان امروز، بيش از هر زمان ديگر مرهون تلاش فعالان عرصه خبرو اطلاع رساني است؛    آناني که بدون هیچ چشمداشتی، آگاهي بخشي به جامعه را رسالت خويش قرار داده و با تراوش رنج و غم و شادي مردم از قلم متعهد خود "چو عضوي به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نمانـد قرار"  را عينيت مي‌بخشند.