پست های موجود در دسته اخبار

ثبت نام ۶۲۲ بازنشسته از ۹ استان در جشنواره ورزشی

1396/1/30

براساس اعلام صندوق هاي بازنشستگي کشوري در ۹ استان، تعداد بازنشستگان ثبت نام شده در جشنواره ورزشي بازنشستگان تاکنون به ۶۲۲ نفر رسيده است

خانه های امید نمونه معرفی و تشویق می شوند

1396/1/30

عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري گفت: خانه هاي اميد نمونه صندوق بازنشستگي کشوري طي فرآيندي معرفي و تشويق مي شوند

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان!

1396/1/30

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق يک بازنشسته کشوري در سال جاري که با ۳۰ روز بازنشسته شده باشد، کمتر از يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود