پست های موجود در دسته اخبار

حضور مدیر کانون جناب اقای ترابی در جلسات بازنشستگان

1396/2/6

برگزاری جلسه هماهنگی پیرامون جشنواره ورزشی بازنشستگان

ثبت نام ۶۲۲ بازنشسته از ۹ استان در جشنواره ورزشی

1396/1/30

براساس اعلام صندوق هاي بازنشستگي کشوري در ۹ استان، تعداد بازنشستگان ثبت نام شده در جشنواره ورزشي بازنشستگان تاکنون به ۶۲۲ نفر رسيده است

خانه های امید نمونه معرفی و تشویق می شوند

1396/1/30

عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري گفت: خانه هاي اميد نمونه صندوق بازنشستگي کشوري طي فرآيندي معرفي و تشويق مي شوند