پست های موجود در دسته اخبار

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان!

1396/1/30

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق يک بازنشسته کشوري در سال جاري که با ۳۰ روز بازنشسته شده باشد، کمتر از يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود

ضرورت ایجاد فضای کارآفرینی و زیرساخت های رفاهی برای زنان

1396/1/23

دبير کارگروه زنان روستايي، عشاير و مناطق محروم معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري بر ايجاد فضاي کارآفريني و تامين زيرساخت هاي لازم براي اشتغال زنان تاکيد کرد