پست های موجود در دسته اخبار

جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری در اردیبهشت 96

1395/12/25

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری که در دوسال گذشته تنها در تهران برگزار می شد، از اردیبهشت ماه سال ۹۶ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود

۱۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری سال آینده بورسی می شوند

1395/12/25

سرپرست اداره کل مطالعات اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري گفت: در سال آينده، ۱۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري وارد بورس مي شوند

افزایش حقوق و بیمه تکمیلی درمان دو اولویت مهم صندوق کشوری در سال ۹۶

1395/12/25

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: دو اولويت مهم سال ۹۶، پيگيري تامين و افزايش حقوق و همچنين ادامه خدمات بيمه تکميلي درمان بازنشستگان کشوري است که بايد با کمک کانون هاي بازنشستگي انجام شود