پست های موجود در دسته اخبار

گزارش یک دیدار

1396/1/21

 گزارش جلسه نمایندگان تیم مذاکره کننده کشوری و لشکری شنبه ۱۹فروردین

گذراندن اوقات فراغت بازنشستگان در پارک نیلوفر

1396/1/16

گذراندن اوقات فراغت بازنشستگان در پارک نیلوفر

به منظور رفاه حال بازنشستگان امکانات ذیل فراهم می باشد.

احساس نیاز ازدواج در سالمندان برای امید به زندگی

1396/1/16

رييس مرکز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گفت: درحال حاضر ۹ درصد مردان سالمند و ۴۹ درصد زنان سالمند بدون همسر و تنها زندگي مي‌کنند