پست های موجود در دسته اخبار

لیست دفاتر پیشخوان جهت صدور کارت منزلت

1395/12/18

لیست دفاتر پیشخوان جهت صدور کارت منزلت خراسان رضوی را در ادامه مطلب دریافت نمایید.

تجمع باز نشستگان در مقابل مجلس

1395/12/11

تجمع بازنشستگان
مقابل مجلس شورای اسلامی
دهم اسفند
کمپین حمایت از بازنشستگان

سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی منطقه ای شود

1395/12/11

استاد جمعيت شناسي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: روند سالخوردگي جمعيت در مناطق شهري و روستايي استان ها روندي همگرا و يکسان نيست، بنابراين شرايط بازنشستگي در کشور بايد منطقه اي و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و مقتضيات صندوق هاي بيمه اي هر منطقه سياست گذاري شود