پست های موجود در دسته اخبار

تجمع باز نشستگان در مقابل مجلس

1395/12/11

تجمع بازنشستگان
مقابل مجلس شورای اسلامی
دهم اسفند
کمپین حمایت از بازنشستگان

سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی منطقه ای شود

1395/12/11

استاد جمعيت شناسي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: روند سالخوردگي جمعيت در مناطق شهري و روستايي استان ها روندي همگرا و يکسان نيست، بنابراين شرايط بازنشستگي در کشور بايد منطقه اي و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و مقتضيات صندوق هاي بيمه اي هر منطقه سياست گذاري شود

پیام تبریک بازنشستگی به همکاران گرامی

1395/12/4

ای نام تو بهترین سرآغاز                    بی نام تو نامه کی کنم باز

 

همکار ارجمند و گرامی 

آقایان مدیری، کرایه چیان،لعل نامی، شفیع نیا، روشنی، دزیانی،اسماعیل زاده، نوروزی، محمدپور نجار، علیدادیانی، فرزانه، بهشتی نسب علوی،

تو را هست پاداش بی منتی       که بسیار شایسته عزتی