پست های موجود در دسته اخبار

رسیدگی و پیگیری نماینده محترم مجلس جناب آقای پژمان فر

1395/11/13

رسیدگی و پیگیری نماینده محترم مجلس جناب آقای پژمان فر در خصوص نامه کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی باعث مسرة و شادمانی ما است.

هرکه دارد هوس کرب وبلا بسم الله

1395/11/13

باعرض سلام وادب خدمت همه دوستان عزیز:

فرآینداعزام زائرین مشتاق به اعتاب مقدسه عراق توسط شرکت مرکزی زیارتی استان خراسان رضوی پایه گذاری شده وباکیفیت بهتروقیمت مناسب درخدمت مشتاقان زیارت است.

تجمع پیشکسوتان تهران، مقابل سازمان برنامه و بودجه

1395/11/1

طی اطلاعیه های صادر شده و دعوت از عزیزان پیشکسوت برای شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به بی توجهی مسئولین به وضعیت نا بسامان بازنشستگان همکاران عزیز با این ندا لبیک گفته و ازاقصی نقاط ایران در این تجمع شرکت نمودند .