پست های موجود در دسته اخبار

دیدار نافرجام نایب رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی با جناب دکتر شفیعی

1395/9/28


گزارش به هیات مدیره واعضاء کانون

هیات مدیره در مصوبه ای مقررنمود که برای آشنایی وهمفکری با مسولان مرکزی دانشگاه درجهت نیل به اهداف اساسنامه کانون به تهران مسافرتی داشته باشیم اینک نتیجه ماموریت محوله را بشرح زیر باستحضار میرساند
درمشهد تلفنی وقت ملاقات ازریاست دانشگاه را نمودم که گویا ایشان برای دیدارها وشاید این چنین ملاقات ها کمتروقت میگذارند وهدایت شدم که به مشاور ایشان مراجعه نمایم

جلسه نمایندگان بازنشستگان کشوری با مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه

1395/9/21

 

 

مورخه ۲۰/۸/۹۵ از ساعت ۱۸/۳۰لغایت ۲۱ با حضور آقای دکتر نوبخت و دکتر صدر نوری و دکتر نمکی رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه و با حضور مرتضی یعقوبی نیکو از گروه های کشوری و خانم شیخ الاسلامی از استان فارس و آقایان باغبانی و نحوی از اصفهان و آقای مریخی از اراک و آقای صرفه جو از قائمشهر و آقای ساداتی از بهشهر و آقای اکبرزاده از ساری و آقای یزدانیار از چالوس و استاد صرفه جو از قائمشهر و خانم کشاورزیان از گلوگاه و آقایان مهدی کریمی و بنائیان از گروه حقیقی تهران راس ساعت۱۸ با خوش آمد گویی جناب دکتر نوبخت شروع شد

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۶

1395/9/14

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما همانند سال ۹۵ افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان است. در لایحه بودجه سال ۹۶ دولت که هنوز به مجلس تقدیم نشده نیز به همین موضوع و تلاش برای یکسان کردن حقوق بازنشستگان تاکید شده است