پست های موجود در دسته اخبار

سن بازنشستگی کشورما و بقیه کشورها

1396/9/1

در اغلب کشورها سن بازنشستگی بالای ۶٠ سال است اما در ایران سن بازنشستگی ٣٠ درصد افراد کمتر از ۵٠ سال بوده است

شروع برنامه ششم اجرایی نشده اما در برنامه هفتم منتظریم

1396/9/1

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان از قوانین دارای اولویت این برنامه است که تاکنون بعداز گذشت ۸ ماه از آغاز سال شروع برنامه ششم اجرایی نشده است

تامین ۲۱ درصد حقوق بازنشستگان کشوری از محل پرداخت کسور

1396/9/1

منابع تامین حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق از سه بخش شامل کسور دریافتی شاغلین، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و دریافتی از خزانه دولت تامین می شود.