پست های موجود در دسته اخبار

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۶

1395/9/14

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما همانند سال ۹۵ افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان است. در لایحه بودجه سال ۹۶ دولت که هنوز به مجلس تقدیم نشده نیز به همین موضوع و تلاش برای یکسان کردن حقوق بازنشستگان تاکید شده است

سفر تفریحی به فردوس- طبس

1395/8/23

تور 3روزه فردوس ازتاریخ یکشنبه 95.08.23لغایت 95.08.25رفت و برگشت اتوبوس اسکانیا

به اتفاق همسر 

تورگردشگری جنوب هندوستان بهمن95.

1395/8/16

حرکت ازمشهد آخر دیماه باهواپیما از طریق شارجه به سمت گواه

.