پست های موجود در دسته اخبار

طرح پرداخت مستقیم تا شهریور ماه تکمیل میشود

1395/5/30

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این باره میگوید: طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان که پیش از این آغاز شده است تا پایان شهریور ماه در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

مهلت ثبت نام انتخاب بازنشسته نمونه کشوری تا ۳۱ مردادماه تمدید شد

1395/5/23

با درخواست هاي پي در پي بازنشستگان کشوري در سراسر کشور براي شرکت در فراخوان انتخاب بازنشسته نمونه کشوري، ستاد مرکزي بزرگداشت روز خانواده و تکريم بازنشستگان تاريخ ثبت نام را تا پايان روز ۳۱ مردادماه جاري تمديد نمود

کمک هزينه خريد عينک، سمعک و عصاي بازنشستگان کشوري

1395/4/30

با موافقت مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري، افزايش کمک هزينه خريد عينک، سمعک و عصاي بازنشستگان کشوري از ابتداي تيرماه ۹۵ اجرا خواهد شد.