پست های موجود در دسته اخبار

کمک هزينه خريد عينک، سمعک و عصاي بازنشستگان کشوري

1395/4/30

با موافقت مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري، افزايش کمک هزينه خريد عينک، سمعک و عصاي بازنشستگان کشوري از ابتداي تيرماه ۹۵ اجرا خواهد شد.

آلزایمر در کمین است

1395/4/30

رئيس دبيرخانه سالمندان عنوان کرد:

۷۰۰ هزار آلزايمري در کشور/ ۱۹ استان به مرحله پيري جمعيت رسيده‌اند

تور تبریز و ارمنستان 8شب و 9 روز

1395/4/28

تور تبریز و ارمنستان 8شب و 9 روزاز 95/6/4 الی 95/6/12 وسیله رفت و برگشت قطار 4 تخته لوکس و هزینه سفر برای هر نفر 1،300،000میباشد

دفتر کانون : 38791979