پست های موجود در دسته اخبار

تقدیر وتشکر از حضور پیشکسوتان در جشن دهه فجر

1394/11/15


باسلام وتبریک مجدد ایام الله دهه فجر و تقدیر وتشکر از حضور سبز شما و همسر گرامیتان ودیدار مجدد دوستان مراتب قدر دانی وطلب عفو درصورت کوتاهی در انجام وظایف ازشما عزیران مینمائیم .امید است در آینده همراه ومشوق ما در انجام خدمات بیشتر باشید.

باتشکر فراوان .

مدیرعامل وهیات مدیره کانون بازنشستگان خراسان رضوی

جشن دهه فجر 15بهمن ماه در مکان دانشکده فنی مشهد

1394/11/21

همزمان با دهه   فجرانقلاب اسلامی مجلس جشنی درمحل سالن کنفرانس دانشکده درروز 5شنبه 11/15ازساعت 10صبح تا12 برگزار میشود.
ازکلیه اعضاء باتفاق همسرشان دعوت میشود که بمنظورتجدید دیدار دوستان وصرف نهاردراین گردهمآیی حضوربهم رسانند
هیات مدیره کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضوی

نماینده محترم شورای شهر مشهد دردفتر کانون

1394/11/21

شانزدهمین جلسه هیات مدیره درساعت 10 صبح روزسه شنبه 94/11/6 درمحل دفترکانون وبا حضورمهمان ارجمند جناب آقای مهندس هراتی نماینده گرامی شورای شهر مشهد که دعوت قبلی مارا پذیرفته بودند تشکیل شد.

ادامه مطلب