پست های موجود در دسته اخبار

ثبتنام وام ضروری صندوق بازنشستگی

1394/8/23

با سلام و احترام
بازنشستگان و موظفين محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از تاریخ 19/ 7 / 1394 لغايت 23 / 8 / 1394 با توجه به شرايط و ضوابط زير، فرم درخواست وام ضروری تعبيه شده در سايت اين صندوق به نشانی www.cspf.ir را تکميل نموده و برای دريافت وام ضروری ثبت نام کنند. پس از پايان مهلت ثبت نام و در صورت تصويب وام، مبلغ وام به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ايران واريز و مراتب با پيام کوتاه (SMS) به اطلاع وی خواهد رسيد.

 

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

همایش تجلیل از بازنشستگان و خانواده محترمشان در خانه امید بازشستگان

1394/8/23

هیج بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوب تر از خانواده نیست.

پیامبر اکرم (ص

دعوت از تمام بازنشستگان در نهمین همایش تجلیل از بازنشستگان و خانواده محترم ایشان

دیدار همکاران پیشکسوت باتفاق خانواده در جشن ولایت

1394/8/23

دعوت بمناسبت جشن ولایت و دیدار همکاران پیشکسوت باتفاق خانواده های محترمشان در تاریخ 94/07/09ساعت 16

مکان:طرقبه، طرقدر، مرکز رفاهی اداره دارایی واموراقتصادی خراسان