پست های موجود در دسته اخبار

سفر به روستای زیبا محلات

1394/8/23

کلیه بازنشستگان و یکنفر همراه می توانند از تور آبگرم محلات با کمک هزینه صندوق بازنشستگی کشوری بدون محدودیت استفاده نمایید.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛ کسری ۳ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشوری

1394/05/24

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: در حال حاضر دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي کشوري ?? هزار ميليارد تومان است و در حال حاضر با 3 هزار ميليارد تومان کسري مواجه است.

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري جزييات قرارداد جديد بيمه تکميلي بازنشستگان را اعلام کرد.

1394/05/24

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد: جزییات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری/کسری 20 هزار تومان به ازای هر بیمه‌شده