پست های موجود در دسته اخبار

چگونگي پرداخت عائله‌مندي و بيمه بازنشستگان كشوري اعلام شد

1397/1/29

سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعلام کرد: صندوق بازنشستگي کشوری براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور باید نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي كه هزينه‌هاي مذكور توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از اعتبارات هزينه‌اي آنها قبلاً كسر شده است، اقدام نمايد

آگهی دعوت مجمع عمومی

1397/1/22

جلسه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان آموزشکده های فنی خراسان رضوی در محل سالن کنفرانس دانشکده فنی (محمد منتظری) برگزار میشود.

وضعیت برنامه يكسان سازي حقوق بازنشستگان

1397/1/22

وزيررفاه: برنامه يكسان سازي حقوق بازنشستگان بطور جدي دنبال مي شود