مراکز دیگر

خراسان رضوی
نام مرکز: نام رئیس مسئول دفتر شماره مستقیم دفتر فاکس شماره همراه
تربت حیدریه پسرانه حسین افکار برجی ..... 52291545 52291545 .....
سبزوار پسرانه جلال دلقندی فرهاد دیانی 44417021 44417015 .....
سبزوار دخترانه اعظم جمشیدی طیبه عسکری 44441266 44455844 .....
قوچان پسرانه شادمان ..... 47212813 47212818 .....
گناباد پسرانه ابراهیم پارسا ..... 57231202 57226662 .....
مشهد پسرانه ثامن الحجج حسین سالار عابدی هادی مقیمی 05135242053 05135310722 .....
مشهد پسرانه شهید منتظری سید علی هاشمی محمد رضا اقایی 05135242053 05138784046 .....
مشهد دخترانه الزهرا س دکتر معظمی عباس زاده 05136079670 36069385 .....
نیشابور کشاورزی انتظاری خانم حسینی 42613142 42613143 .....
نیشابور فنی پسرانه محسن لطفی اندر آبی 42624781 42624780 .....
نیشابور فنی حرفه ای دخترانه زهره شمشیرگران سوقندی 42621004 42611056 .....
خراسان شمالی
نام مرکز: نام رئیس مسئول دفتر شماره مستقیم دفتر فاکس شماره همراه
بجنورد پسرانه دارالفنون ..... ..... ..... ..... .....
بجنورد دخترانه انقلاب اسلامی ..... ..... ..... ..... .....
خراسان جنوبی
نام مرکز: نام رئیس مسئول دفتر شماره مستقیم دفتر فاکس شماره همراه
بیرجند پسرانه ابن حسام حسن رضا چهکندی نژاد محمد حسن چهکندی 05632347155 05632347255 09155611325
بیرجند دخترانه سپیده کاشانی دکتر اعتصام فاطمه پوررسا 05632440330 05614320253 09155624619
طبس پسرانه علی اصغر عابد زاده، سرپرست ..... 05632821276 05632821270 .....
فردوس پسرانه جواد رضایی زال ..... 05658329258 056323721656 .....
قاین پسرانه امام خامنه ای حقگو عباس حسینی 05658329258 05632565395 .....