مدارک مورد نیاز ثبت نام بیمه تکمیلی

نوشته شده توسط مدیر - 1396/7/19 ...

جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام بیمه تکمیلی لطفا فرم مربوطه را دانلود نمایید.

فرم

 

-    کپی کارت عضویت در سازمان

2-    کپی صفحه اول دفترچه بیمه فرد اصلی و افراد تحت تکفل ( عکس دار )

3-    کپی صفحه اول شناسنامه فرد اصلی و افراد تحت تکفل

4-    تکمیل فرم ثبت نام

5-    کپی پشت و روی کارت ملی فرد اصلی و افراد تحت تکفل

و...

لینک دانلود فرم: