تامین حقوق بازنشستگان از محل هدفمندی بودجه

نوشته شده توسط مدیر - 1396/10/13 ...

  ربيعي تاکيد کرد: تامين حقوق بازنشستگان در سال آينده از محل هدفمندي بودجه‌ها انجام مي شود

وی گفت: شاخص بودجه ۹۷ براساس تجربه سال‌هاي گذشته در اين دو حوزه دنبال خواهد شد.
ربيعي با اشاره به مهمترين اقدام دولت درحوزه بازنشستگي، افزود: تلاش شده تا براي بهبود وضعيت معيشت بازنشستگان به سمت پايداري صندوق‌ها حرکت کنيم. پايداري صندوق‌ها به اين معناست که آنها بايد بتوانند مستمري‌هايشان را بهبود داده و حمايت دولت هر سال نسبت به آن ها کاهش يابد. اين اتفاق با استفاده از عقلانيت دولت در حال انجام است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه سالمندي افراد نبايد توأم با بيماري، فقر و معلوليت باشد، اظهار داشت: بايد تلاش کنيم تا سالمندي سالمي را براي افراد فراهم کنيم. به همين منظور دو سند از دو منظر بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندي تهيه شده است.
وي با بيان اينکه امروز شاهد هستيم که اشتغال و کاهش فقر تبديل به گفت‌وگوهاي اجتماعي و مطالبه مردم شده است، گفت: دولت به دنبال خروج از فقر با استفاده از برنامه اشتغال فراگير و اشتغال روستايي است؛ همچنين برنامه‌هاي مقطعي نيز در دولت براي خروج از فقر در نظر گرفته شده است. دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگيري است که تنها مبتني بر افزايش رشد محض نباشد و نابرابري و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.

وي با اشاره به اينکه در شش ماهه نخست سال جاري ۳۵۵ هزار دفترچه اوليه تامين اجتماعي داشتيم، ادامه داد: در گذشته به ازاي هر دو شغل رسمي يک شغل غيررسمي داشتيم اما به دليل رکود طولاني در حال حاضر به ازاي هر شغل رسمي يک شغل غيررسمي وجود دارد.
ربيعي با بيان اينکه در سال جاري ۷۰۰ هزار شغل توسط دولت توليد شده است، گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم تا پايان سال به ارقام بهتري درخصوص اشتغال‌زايي دست پيدا کنيم. مسائل اقتصادي و اجتماعي معمولا با تاخير زماني به دوره بعد منتقل مي‌شود.
وي در ادامه جمعيت ۱۵ تا ۳۴ سال جوياي کار در کشور را ۴۰ درصد عنوان کرد و توضيح داد: متولدين دهه ۶۰ در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسيده‌اند و اين در حالي است که کيک اقتصاد کوچک شده و از طرفي انفجار جمعيتي اين دهه نيز فرصت‌هاي شغلي را کاهش داده به ويژه اينکه بايد براي اشتغال جوانان جوياي کار دهه ۷۰ و نيمه ۸۰ نيز فکر شود. ضمن اينکه از همين حالا بايد فکري به حال سالمندي متولدين دهه ۶۰ کنيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به چالش‌هاي موجود بر سر راه اشتغال‌زايي در کشور گفت: در حال حاضر افراد جوياي کار عمدتاً تمايل به يافتن مشاغلي متناسب با تحصيلات خود دارند. در گذشته تنها ۲۰ درصد از افراد جوياي کار تحصيلکرده بودند. اين در حالي است که در سال ۹۵، ۴۰ درصد از بيکاران دانش‌آموخته هستند.
ربيعي در ادامه از اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان براي حق بيمه کارگري خبر داد و گفت: اميدواريم تا پايان سال حق بيمه و يارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از اين مبلغ پرداخت کنيم.
.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعداد بيکاران در کشور را نزديک به ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بايد تلاش کنيم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنين اشتغال افزايش دهيم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول يکسال بيش از ۷۰۰ هزار شغل توليد مي‌کند که جوابگوي اين ميزان نيست.
ربيعي با اشاره به اينکه دولت به دنبال توليد مشاغل پايدار و پرکشش است، تصريح کرد: اين مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و مربوط به اشتغال‌زايي در صنايع سنگين نيست. اين برنامه‌ريزي‌ها به کمک کميته‌هاي تخصصي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال انجام مي‌شود.. .
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه با تاکيد بر اينکه سه سال است کشور از شرايط رکود خارج شده است، ادامه داد: بايد با استفاده از ثبات، آرامش و فضاي عقلاني ايجاد شده، يأسي که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنيم. صداوسيما نيز بايد بيش از اين با دولت همکاري مي‌کرد. همچنين دولت نيز در پاسخ به مطالبات مردم نيز بايد عملکرد بهتري از خود نشان مي‌داد.
ربيعي در ادامه با بيان اينکه در همه جاي دنيا اعتراضاتي از سوي مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق مي‌افتد، ادامه داد: نبايد فراموش کنيم که بين اعتراض، ناآرامي و تخريب تفاوتي وجود دارد. ما صداي مردم را به خوبي مي‌شنويم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهي اين اتفاقات موجي را ايجاد مي‌کند که در آن سودي براي هيچ‌کس وجود ندارد.