شروع برنامه ششم اجرایی نشده اما در برنامه هفتم منتظریم

نوشته شده توسط مدیر - 1396/9/1 ...

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان از قوانین دارای اولویت این برنامه است که تاکنون بعداز گذشت ۸ ماه از آغاز سال شروع برنامه ششم اجرایی نشده است

وی بابیان اینکه بارها در طول تدوین برنامه ششم در دفاع از این ماده تاکید کرده ام، گفت: آنچه بیشتر از کمبود حقوق بازنشستگان را رنج می دهد، تبعیض است چراکه هیچ منطقی توجیه نمی کند که یک بازنشسته حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بگیرد و فرد دیگری دقیقا با همان شرایط بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت کند بنابراین این تبعیض ها را چه کسی توجیه می کند؟
باید در نظر بگیریم بازنشستگان مرجعیت خانواده و اجتماع را دارا بوده و بزرگانی که غالبا در مرحله تامین هزینه های آموزش عالی و سروسامان دادن فرزندان هستند و بار سنگین این هزینه ها با این دریافتی اندک امکان پذیر نیست.
و شان و جایگاه یک بازنشسته با کوله باری از خدمت صادقانه این نیست که در مقابل خانواده، فرزندان و عروس و داماد خود سرافکنده باشد.
نماینده مجلس دهم به لزوم بازنگری به قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره کرد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامعی بود که با نگاه سلیقه ای و اجرای ناقص کارآیی آن در تامین عدالت کم رنگ شده است و باید در راستای ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان دولتی به ویژه فرهنگیان و بازنشستگان کشوری و لشکری مورد بازنگری قرار گیرد.
 باید مجلس و دولت، با نهایت دقت، تلاش و نگرش علمی راهکارهایی که بازنشستگان مورد تکریم و مرجعیت واقعی جامعه قرار گیرند را تعریف و اجرایی کنند.
وی افزود: اگر به فکر بازنشستگان و پیشکسوتان نیستیم به این بیاندیشیم که بازنشستگان آینه تمام نمای فردا هستند و همه باید در این جایگاه بنشینیم و امروز در کشور میلیون ها بازنشسته نه از کمبود دریافت بلکه از تبعیض رنج می برند.