کانون باز نشستگان دانشکدهای فنی خراسان رضوی

تور گردشگری کانون بازنشستگان دانشکده های فنی خراسان رضویتاریخ برگزاری تور:
عنوان:تورگردشگری بندرعباس/قشم 
شرح :تورگردشگری بندرعباس/قشم 
خدمات:صبحانه:داردنهار :داردشام:دارد پذیرایی:دارد
  بیمه:دارد  گشت:دارد  ترانسفر:دارد      
استفاده از وسایل نقلیه(قطار - هواپیما - اتوبوس) و هتل صرفا با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی منطبق با اسامی لیست ثبت نام شدگان امکان پذیر میباشد.
         
تاریخ تحویل اتاق:94/10/26  ساعت تحویل اتاق:11  
تاریخ  تخلیه اتاق:94/11/02  ساعت تخلیه اتاق:1.00   
هزینه آزاد:400000  هزینه بازنشسته:400000  
افزایش هزینه اتاق تک نفره: 0   ظرفیت خالی:0   
شرح:تورگردشگری بندرعباس/قشم